KRYMINOLOGIA - STUDIA I STOPNIA

Filia w Białymstoku

Studia na tym kierunku są nastawione na wykształcenie specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Student Kryminologii zdobędzie wiedzę na temat zjawiska przestępczości, rodzajów przestępstw, pozna ich etiologię oraz narzędzia służące do ich opisu. Dzięki temu student będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Kryminologia zakładają m.in.:

 • Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu kryminologii, prawa, psychologii, socjologii oraz nauk o bezpieczeństwie.
 • Kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie podejmowania adekwatnych działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej i określania czynników psychologicznych wpływających na zachowania przestępcze.

 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z obszaru funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania prawidłowych procedur w postępowaniu śledczym i dochodzeniu.
 • Kształtowanie umiejętności identyfikowania przyczyn przestępstw i zachowań dewiacyjnych oraz umiejętności diagnostyki psychologicznej.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania problemów, wymagających współpracy interdyscyplinarnej oraz przygotowanie do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z m.in. z dziedziny kryminologii, prawa, psychologii, penologii.

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Wiktymologia
 • Podstawy kryminalistyki
 • Warsztaty umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych
 • Wprowadzenie do kryminologii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rola medycyny sądowej w badaniach kryminalistycznych
 • Problemy cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych. Cyberprzestępczość
 • Prawo karne i kodeks karny
 • Psychologia kryminalistyczna
 • Psychologia penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Taktyka i techniki detektywistyczne

*) Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią w woj. zachodniopomorskim, posiadającą uprawnienia do kształcenia na Kierunku: Kryminologia, I i II stopnia.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Św. Rocha 8, 15-879 Białystok
Tel: +48 535 173 777
Fax: 91 424 32 03
E-mail: rekrutacja-bialystok@anstwp.pl